ŠIMONA SOUČKOVÁ

Šimona SOUČKOVÁ

Žije a pracuje v Thiers (Francie).
Studium scénografie na Divadelní fakultě muzických umění - DAMU v Praze, výtvarná studia na Beaux Arts ď Amiens ve Francii. Členka Nového sdružení pražských umělců do roku 2016.
Kromě výtvarné tvorby spolupracuje s různými profesionálními divadly v Paříži, v Amiens nejen v oblasti výtvarné, ale též hudební, překladové a činoherní. Vedení stáží, výtvarných kurzů, studijních pobytů ve Francii.
Je spjatá s krajinou jižní Francie, jejíž holé návětrné kopce jsou fantazijně vyvažovány figurálním porostem.Snové krajiny jakoby znovu probouzely vzpomínky na místa a vyprávěly dávno zapomenuté příběhy.

------
www.shimona-souckova.com
email: simsou@yahoo.fr