BOHUMIL ELIÁŠ jr.

Bohumil ELIÁŠ jr. (1980)

Po absolutoriu na pražské Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru figurálního sochařství profesora Jana Hendrycha zaměřil svůj zájem také k malbě a ke sklu v podobě tavených či lepených plastik. Zde volí cestu oproštěnou od expresivní barevnosti, složitosti prolínajících se plánů a především zbavenou dějovosti příběhů.
Svou tvorbu nyní rozvíjí v malbě, v podobě plastik ze skla taveného do formy, ale i z malovaných a lepených desek plochého skla. Některá díla realizuje také v bronzu či v jiných sochařských materiálech. Práce Bohumila Eliáše ml. z malovaného vrstveného skla se nejčastěji zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů.

------
wikipedia - Bohumil Eliáš jr.
email: bohumil.elias@email.cz